APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S

Automatisk nummerpladeregistrering (ANPR)

I 2013 introducerede APCOA Danmark de første P-anlæg med automatisk nummerpladeregistrering i landet (ANPR-anlæg). Grundlæggende er ANPR et parkeringssystem, hvor kameraer registrerer et køretøjs nummerplade ved ind- og udkørsel og automatisk opretter og afslutter en parkering for gæsten. Det vil sige, at kameraet har nummerpladegenkendelse, hvorigennem det kan registrere gæstens ind- og udkørsel af parkeringsanlægget.

Der er ikke behov for parkeringsvagter eller kontrolgebyrer, fordi systemet er fuldt automatiseret til at sikre en betaling fra gæsten. ANPR-systemet kan desuden kombineres med mange andre parkeringsløsninger, herunder f.eks. abonnementsparkering, personaleparkering og tabletløsning.

Hvordan fungerer nummerpladegenkendelse i praksis?

Rent praktisk fungerer ANPR sådan, at et kamera tager et billede af en bils nummerplade ved indkørsel til et P-areal og automatisk starter parkeringen på den pågældende nummerplade. Kameraet tager et billede af nummerpladen ved udkørsel, og via nummerpladegenkendelse kan kameraet afslutte parkeringen på samme nummerplade. Hvis det skulle ske, at der mangler betaling, har gæsten 48 timer til at gøre det hjemmefra på APCOAs hjemmeside og dermed undgå en parkeringsafgift. Hvis det ikke sker, fremsendes en faktura med posten.

Kan nummerpladegenkendelse kobles sammen med automaterne på pladsen?

ANPR kan virke sammen med en betalingsautomat, hvor processen vil være, at gæsten kører ind og parkerer sin bil, hvor et kamera vil scanne nummerpladen, og når kunden skal forlade P-arealet igen, indtaster kunden sin nummerplade på en automat, hvor prisen for den gældende tidsperiode vil fremgå og betaling vil være muligt, hvorefter gæsten kan køre ud.
Har gæsten glemt at betale kan det gøres online i op til 48 timer efter udkørsel på APCOAs hjemmeside, hvormed gæsten undgår at modtage en parkeringsafgift. Ellers fremsendes en faktura på parkeringsbeløbet + administrationsgebyr.

Kan nummerpladegenkendelse fungere sammen med p-apps?

ANPR kan også virke sammen med vores parkeringsapp, APCOA FLOW, hvor processen vil være, at gæsten har oprettet en pro­fil i APCOA FLOW, hvor der tilføjes køretøj og betalingsmiddel. Ved indkørsel til P-anlægget bliver nummerpladen scannet og gæsten får en noti­fikation fra appen om, at der er startet en parkering. Når gæsten er færdig med sit gøremål, kan personen køre ud igen, uden at foretage sig yderligere. Ved udkørsel modtager gæsten endnu en noti­fikation om, at parkeringen er afsluttet og pengene vil blive trukket fra det ønskede betalingsmiddel.

Det er muligt at tilkoble andre betalingsapps til APCOAs ANPR-anlæg. Det vil dog kræve, at gæsten selv starter sin parkering ved ankomst. Parkeringen stopper dog stadig automatisk, når gæsten forlader P-anlægget.

Denne form for parkeringsløsning bliver ofte omtalt som nummerpladebetaling eller pay by plate, da det er via gæstens nummerplade, at parkeringen starter, stopper og bliver faktureret.

Hvor passer ANPR godt ind?

En ANPR-løsning er rigtig smart til parkeringsområder, hvor de samme gæster kommer igen og igen, f.eks. et indkøbscenter eller en kontorbygning. Der kan være en læringskurve i at ­finde ud af, hvordan systemet fungerer, så det anbefales ikke til steder, hvor der kommer mange forskellige gæster eller mange turister.

Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du hente vores PDF, hvor vi har beskrevet, hvordan ANPR fungerer fra et forbrugerperspektiv samt rent teknisk.

Hent PDF her

Ønsker du kontrol af dit parkeringsareal eller har du en aftale med os i forvejen? Klik herunder for at oprette en henvendelse.

Kontakt os her

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan informeres gæsten om, at pladsen har ANPR?

I APCOA viser vi det altid med et skilt, hvor en nummerplade fremgår, inden gæsten kører ind på P-arealet. Derudover står det også på de juridiske skilte på pladsen samt på de brugervejledninger, som der er på pladsen, ift. hvordan gæsten kan betale for sin parkering.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Kan der være flere betalingsløsninger på samme plads?

Der kan godt være flere betalingsmuligheder på samme parkeringsareal. Når der er ANPR på en plads er det dog vigtigt, at det system, som bliver brugt, skal kunne registrere de forskellige betalingsmuligheder. I praksis betyder det, at det f.eks. ikke er muligt at have et ANPR-system og fysiske P-tilladelser på samme plads, da systemet ikke har mulighed for at vide, at den fysiske tilladelse eksisterer, da det ikke fremgår digitalt, og derfor vil systemet registrere, at der mangler en betaling. Det vil dog være muligt at have en digital tilladelse, tablets el. lignende, da det vil fremgå digitalt.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Håndterer APCOA evt. kundehenvendelser?

Ja, i APCOA har vi en kundeserviceafdeling, som sidder klar til at tage sig af evt. kundehenvendelser, som skulle komme.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Er pay by plate og nummerpladebetaling det samme?

Ja, det er det. Pay by plate fungerer ved, at en gæst på forhånd har registreret eller tilmeldt sin nummerplade som et betalingsmiddel på en given konto. Et eksempel, som mange formentlig kender, er når du kører over Storebæltsbroen og benytter BroBizz. Princippet er det samme med nummerpladegenkendelse på et P-anlæg. Hvis gæsten har oprettet en bruger på vores parkeringsapp, APCOA FLOW, og tilføjet et aktivt køretøj og betalingsmiddel, så vil gæsten ikke behøve at foretage sig yderligere ved ind- eller udkørsel på et P-anlæg med ANPR. Gæsten vil blot modtage en notifikation på deres telefon når parkeringen starter og stopper.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S